Năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, là năm đầu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và BCH T.Ư Hội; toàn thể CCB, CQN không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều phát triển mới cả diện rộng và chiều sâu. Nổi bật là: tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, đóng góp được nhiều ý kiến chất lượng vào sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tham gia các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của địa phương đạt kết quả cao; đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, uống nước nhớ nguồn, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cao đời sống hội viên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển. Kết quả đạt được trong năm qua đã nâng cao vai trò, vị thế của Hội CCB trong đời sống xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền và nhân dân.

Năm 2014 là năm rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, là năm tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V; kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; năm đầu thực hiện Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua. Đây là những sự kiện trọng đại của dân tộc, của đất nước, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc trong hoạt động của Hội CCB Việt Nam.

Với tinh thần mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân, tôi tin tưởng năm 2014, CCB và CQN cả nước tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Việt Nam: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu lên thành cao trào mới, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xin chúc anh chị em CCB, CQN và gia đình năm mới mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam

Nguyễn Văn Được