Sáng 30-6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười, khóa IX. Hội nghị nhằm thông qua tờ trình về việc hiệp thương nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, điểm cầu Ban Công tác phía Nam và 8 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, tại Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu nêu rõ: “Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024”.

Từ Quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, căn cứ số lượng, cơ cấu thành phần Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua: Số lượng là 6 vị, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch; Hiện nay, Ban Thường trực có 5 vị, thiếu 1 vị Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký; đồng thời căn cứ Quyết định số 104-QĐNS/TW ngày 28/5/2021 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với đồng chí Lê Tiến Châu. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Tiến Châu, sinh ngày 05/10/1969, quê quán: xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh có trình độ học vấn Tiến sĩ Luật. Trước khi được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2021, ông Lê Tiến Châu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

“Ban Thường trực kính trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tờ trình nêu rõ, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 4 (Ngày 12/4/2021) đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế tham gia Ủy ban Trung ương 8 vị , Đoàn Chủ tịch 2 vị, Ban Thường trực 1 vị. Sau khi kiện toàn bổ sung nhân sự, tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương là 374 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch 60 vị, Ban Thường trực 5 vị. Từ đó đến nay, nhân sự Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch có sự thay đổi.

Chính vì vậy, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được bổ nhiệm Trưởng Ban Dân tộc ngày 24/5/2021. Trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ nội dung Tờ trình, các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn việc bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ giúp công tác Mặt trận ngày càng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nêu cao trách nhiệm của người cán bộ dân cử hơn nữa.

Tại Hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại Hội nghị đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

PV