Ngày 30-6, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ năm, khóa IX. Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bổ sung, thay thế Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời công bố khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Từ Quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

“Đoàn Chủ tịch kính trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tờ trình nêu rõ, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng Ban Dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho ông trọng trách này.

Với vinh dự được kề vai, sát cánh cùng tập thể Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kế thừa và phát huy những thành tích và truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà các thế hệ Lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công vun đắp, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nguyện sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường trực cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề ra những chủ trương, giải pháp mới, sáng tạo, đồng thời quyết tâm hành động vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho công tác Mặt trận.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lê Tiến Châu cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tư pháp - những nơi ông từng công tác, rèn luyện đã luôn chung sức, đồng lòng, ủng hộ giúp đỡ để ông hoàn thành nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hết lòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sự động viên, yêu thương, đùm bọc và truyền đạt kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sự quan tâm phối hợp của các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương và các tổ chức thành viên; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của cán bộ Mặt trận các cấp để giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp xứng đáng, công sức của các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch; đồng thời tin tưởng sâu sắc các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp vào hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận, biểu dương hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; động viên nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội.

PV