Hội CCB thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tổng kết năm 2010. Hội đã chuyển hoạt động vào chiều sâu, vận động xây 5 nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ 10 CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng số hộ có mức sống khá và giàu tăng gần 2,5% so với năm trước. Cùng với việc động viên CCB ở các phường, xã làm nòng cốt xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đã chỉ đạo tổ chức của mình ở các cơ quan, doanh nghiệp gắn biển công trình mang tên CCB ở các đầu xe, đầu máy, đường lò,... Thực hiện giao ước thi đua, đã có 27/28 hội cơ sở đạt tiêu chuẩn tổ chức hội TSVM (25 đạt tiêu chuẩn này ở mức xuất sắc), hội CCB thị xã đạt tiêu chuẩn TSVM xuất sắc.
Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân; Thị xã cũng đã đề nghị T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 CCB và đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm

Công tác hội