Tóm lại, năm 2013, nhờ có đội ngũ cán bộ Hội các cấp đề cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong bám sát nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đôn đốc tích cực, nên công tác tổ chức chính sách hoàn thành các chỉ tiêu, bước đầu tạo nề nếp để công tác tổ chức chính sách triển khai tốt hơn cho những năm tiếp theo, góp phần vào xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
Năm 2014, Tỉnh hội đã có kế hoạch tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sách là: Tiếp tục làm tốt công tác vận động, thành lập tổ chức Hội CCB ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trường học… theo Chỉ thị 487 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực vận động kết nạp 300 hội viên mới, thành lập 1 Hội 487 trực thuộc Tỉnh hội; thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để vận động, tập hợp CQN vào tham gia sinh hoạt CLB, phấn đấu đạt 75% CQN vào các CLB; tiếp tục tham mưu cho các cấp giải quyết những vấn đề tồn đọng về chính sách đối với CCB – CQN; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2017-2022 khi có Nghị quyết của BCH T.Ư Hội.

NGUYỄN VĂN Á