• Việc làm giả Thẻ Hội viên và sử dụng Thẻ Hội viên giả không những vi phạm Điều lệ, Quy chế của Hội CCB Việt Nam, mà còn phạm tội làm giả giấy tờ (giả con dấu, chữ ký) và sử dụng giấy tờ giả. Đây là những việc làm sai, các cấp Hội cần kịp thời cảnh tỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm khắc.
  • Việc sản xuất Huy hiệu CCB bán, tặng "tự do" đã xuất hiện trước đây, đến nay vẫn tồn tại. Việc làm này không những vi phạm Luật Bản quyền - Sở hữu trí tuệ mà còn vi phạm Điều lệ, Quy chế của Hội. Chỉ có Hội viên sau khi kết nạp vào Hội mới được cấp Thẻ và Huy hiệu Hội viên. Để hạn chế những tiêu cực này, một mặt, Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác quản lý; phát hiện những vụ việc sai trái để có biện pháp xử lý. Đồng thời Ban Tổ chức - Chính sách T.Ư Hội thống nhất đề nghị các cấp Hội tổng hợp nhu cầu Thẻ và Huy hiệu để đặt một đơn vị duy nhất sản xuất cho toàn Hội, bảo đảm thống nhất về mẫu mã, giá thành sản phẩm và gửi trực tiếp cho đơn vị, tiện việc quản lý...
    Hiện nay có một số CQN không vào Hội nhưng vẫn thường đeo Huy hiệu CCB, thậm chí có cá nhân chưa từng một ngày đứng trong quân ngũ cũng sử dụng Huy hiệu CCB để làm những việc khuất tất... Tình trạng này vô hình chung đã tiếp tay cho việc sản xuất, bán, tặng Huy hiệu CCB không đúng quy định. Vì vậy việc sử dụng không đúng quy định Huy hiệu CCB cần được các cấp Hội xem xét, có biện pháp chấn chỉnh.
  • Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo các cấp Hội không làm Kỷ niệm chương, "Tám chữ vàng", nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra ở một số cơ sở. Việc làm này rất dễ bị kẻ cơ hội lợi dụng kiếm tiền, gây tốn kém, bức xúc cho hội viên.
    Lãnh đạo và các cơ quan T.Ư Hội đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo về những nội dung nói trên. Nhưng trước mắt, lãnh đạo các Tỉnh - Thành hội và cơ sở cần rà soát, phát hiện và chấn chỉnh những hiện tượng tiêu cực xung quanh việc sản xuất, sử dụng Thẻ Hội viên và Huy hiệu CCB... không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến công tác, uy tín của Hội và hội viên.
    DUY NGUYỄN