Do có nội dung, chỉ tiêu đúng, phù hợp với từng thời gian, luôn có biện pháp đổi mới chỉ đạo, tạo được sự đoàn kết nhất trí trong toàn Hội, đồng thời được đảng bộ phường cùng chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm giúp đỡ, nên Hội cơ sở An Thới đã vượt qua nhiều khó khăn, đưa phong trào thi đua của toàn Hội luôn phát triển. Qua đánh giá củ lãnh đạo Quận hội và qua khảo sát thực tế hoạt động thi đua ở từng Chi hội và hội viên, có thể rút ra mấy bài học kinh nghiệm ở Hội cơ sở phường An Thới sau đây:

Một là, thường xuyên bám sát, nắm vững chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới, ý định chỉ đạo của Hội cấp trên, của Đảng uỷ, UBND phường, chủ động và tích cực vận dụng thực hiện với những biện pháp phù hợp thực tế tình hình, thúc đẩy mọi cán bộ, hội viên phát huy được vai trò nòng cốt, gương mẫu. Đây là Hội cơ sở có số hội viên đông nhất không chỉ trong TP Cần Thơ mà cả ở ĐBSCL 455 người. Trong 5 năm qua, tất cả các Nghị quyết của Đảng, các Bộ luật mới và chủ trương chính sách của Chính phủ, các cuộc vận động về xã hội đều được BCH Hội phường tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa thành chỉ tiêu nhiệm vụ trong từng hộ gia đình. Đặc biệt Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Bác Hồ, 100% số hội viên CCB chuyển biến, làm bản đăng ký phấn đấu. Tổng kết 2008, bình chọn thi đua các chi hội, có liên hệ kiểm điểm những chỉ tiêu làm theo gương sáng cách mạng của Bác, 98,4% số hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên CCB gương mẫu, 100% số chi hội đạt khá và xuất sắc. Toàn Hội đạt Hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc, có 34 hội viên CCB được tặng Huy hiệu Bác Hồ.

Hai là, chú trọng đổi mới biện pháp chỉ đạo, xây dựng điển hình và nhân rộng phong trào. 5 năm qua, nhất là 2 năm 2008-2009, BCH Hội CCB An Thới luôn thực hiện chỉ đạo như vậy và thu kết quả tốt. Nổi lên ở 3 mặt: Xây dựng nội bộ cả 12 chi hội theo yêu cầu đều xoay việc; kết hợp với ngành công an quân sự xây dựng điểm ở khu vực 7 và nhân ra cả 5 khu vực đạt yêu cầu 3 không: không ma tuý, không mại dâm và không có tội phạm hình sự; phát triển phong trào khuyến học từ yếu vươn lên đạt chuẩn mạnh hàng đầu của quận Bình Thuận. Gắn kết việc xây dựng 3 mặt trên với các phong trào xây dựng kinh tế - xã hội của toàn dân, cả 12 chi hội đã phát huy tốt tác dụng trong từng khu phố và các tổ tự quản dân phố, góp phần hoàn thiện hệ thống chiếu sáng trong các con hẻm, chủ động nâng cấp các đường phố, không trông chờ Nhà nước đầu tư; nạo vét các kênh mương, xây các cống thoát nước làm sạch môi trường, góp 330 triệu đồng. Các hoạt động từ thiện, xóa nghèo, cứu trợ thiên tai lũ lụt, góp quỹ “đền ơn đáp nghĩa”... Hội CCB đã tham gia vận động quần chúng góp được hàng tỷ đồng, trong đó các gia đình CCB góp từ 30 - 40%. Đáng kể nhất là cứu trợ tai nạn sập 2 nhịp cầu Cần Thơ, CCB góp 25 triệu đồng.

Ba là, thường xuyên coi trọng việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho toàn thể hội viên. Hội luôn giữ vững nền nếp không chỉ 5 năm qua mà cả chục năm trước việc sinh hoạt lệ hằng tháng BCH Hội với các chi hội trưởng và họp các chi hội. Trong nội dung sinh hoạt, luôn dành 30 phút đọc tài liệu mới nói về các văn bản chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội CCB T.Ư. Thông báo thời sự quốc tế và trong nước, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới của cả nước và của địa phương.

Về chăm sóc vật chất, Hội luôn duy trì 3 hình thức hỗ trợ tạo vốn cho hội viên làm kinh tế; lập 16 lần dự án vay vốn quốc gia giải quyết việc làm; trong 5 năm, được vay trên 3 tỷ đồng cho hơn 600 lượt hội viên. Kết quả, mỗi gia đình hội viên vay vốn đều có thu sản phẩm, cải thiện, nâng cao mức sống gia đình bình quân 2 triệu/tháng. Hình thức góp vốn không lãi trong từng chi hội, ai cần nhận trước để làm quỹ khuyến học, lo cho con em theo học đạt tốt nghiệp PTTH, đại học, cao đẳng và công nhân kỹ thuật, ra trường có việc làm. Hiện nay, không gia đình nào trong Hội An Thới có người thất nghiệp; không có hộ nghèo; 100% số hộ CCB đều đạt mức sống trung bình khá và khá.

Những kinh nghiệm nêu trên của Hội CCB cơ sở phường An Thới đã được Quận hội Bình Thuỷ đánh giá cao và chỉ đạo các cơ sở Hội trong quận áp dụng. Quận hội nhất trí đề nghị Thành hội tặng bằng khen cho Hội cơ sở An Thới cùng 6/12 chi hội trong phường như 3/5, 2/6, 3/7, 4/7... cùng 19 cán bộ hội viên có thành tích xuất sắc liên tục trong 5 năm qua như Nguyễn Văn Dưỡng, Lê Phong Quang, Nguyễn Hữu Nhắn, Nguyễn Đức Chinh, Đức Nam, Xuân Lê...

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Chuyên