Hội CCB TP Đà Nẵng lấy Hội CCB phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, sau đó Hội CCB quận Thanh Khê tổ chức đại hội điểm ở Hòa Khê; Hội CCB quận Sơn Trà tổ chức ở An Hải Bắc; Hội CCB quận Liên Chiểu tổ chức cho phường Hòa Khánh Nam; Hòa Vang tổ chức đại hội điểm ở xã Hòa Phong; quận Hải Châu tổ chức ở phường Hoà Cường Nam. Qua đại hội điểm các Hội cơ sở trên, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Các Hội CCB cơ sở tổ chức đại hội điểm đều có sự chỉ đạo thường xuyên, cụ thể của cấp uỷ Đảng, trực tiếp là của Thường trực Đảng ủy và của Thường trực BCH Hội cấp trên. Thời gian, chương trình của hội nghị trù bị và ngày đại hội chính thức hợp lý; chuẩn bị nội dung báo cáo trước đại hội đầy đủ, chu đáo và có chất lượng; trang trí nghiêm túc, công phu, đẹp; điều hành của đoàn chủ tịch đại hội cơ bản tốt; bầu cử ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc thủ tục và có sự nhất trí cao của đại biểu khi bầu cử và chỉ bầu một lần. Đại hội đạt được mục đích yêu cầu đề ra và đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, để tiến hành đại hội tiếp theo đảm bảo chất lượng, tránh những sai sót, đề nghị các cấp Hội cần chú ý mấy điểm sau đây:

 • Lời tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của đồng chí tổ chức và lời khai mạc của đồng chí chủ tịch hội cần hết sức ngắn gọn, súc tích, đọc rõ ràng, truyền cảm.

 • Khi giới thiệu đại biểu, chú ý giới thiệu đồng chí lãnh đạo cao nhất ở phường, ở quận, huyện hội, còn giới thiệu chung.

 • Cần chuẩn bị kỹ, cụ thể lịch điều hành của đoàn chủ tịch ở cả hai buổi (buổi trù bị và ngày đại hội chính thức), trên cơ sở đó, đoàn chủ tịch thực hiện theo lịch, điều hành nhanh, cụ thể, dứt khoát, không nói vo, nói thừa.

 • Báo cáo của BCH đọc tại đại hội nên rút gọn, vì các đại biểu đã có báo cáo chi tiết.

 • Chuẩn bị 2 thùng phiếu bầu cử: 1 để đại biểu bỏ phiếu bầu BCH, 1 để đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu.

 • Quá trình kiểm phiếu nên có máy vi tính để tính phần trăm, nhờ một số nhân viên văn phòng Đảng uỷ, Văn phòng Ủy ban giúp trong quá trình kiểm phiếu.

 • Tổ chức tập thử một số nội dung: Đọc lời tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc lời khai mạc, tập điều hành của đoàn chủ tịch, bồi dưỡng cụ thể phương pháp thực hiện cho ban bầu cử.

 • Đọc biên bản bầu cử chỉ cần đọc số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ và số phiếu bầu cho từng đồng chí, danh sách người trúng cử. Sau khi đọc xong, đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội và biểu quyết thông qua.

 • Phát biểu của các đồng chí lãnh đạo phường, xã và lãnh đạo hội quận, huyện ngắn gọn trong khoảng từ 7 đến 10 phút.

 • Các ý kiến phát biểu của đại biểu là hội viên dự đại hội, nên thông qua để mọi người tham gia về nội dung, thời gian phát biểu.

 • Nghị quyết đại hội: chuẩn bị ngắn gọn (cỡ 2 trang), không cần nhắc lại tóm tắt kết quả công tác của nhiệm kỳ và nêu lại một số nội dung của phương hướng nhiệm kỳ đến…

Bài và ảnh: VÂN HOÀNG