Ngày 25-6, đồng chí Hồ Luyện, Chủ tịch Hội CCB Hải Phòng cùng Thường trực và cơ quan Thành hội đã về huyện Thủy Nguyên thăm và hỗ trợ khẩn cấp 4 gia đình hội viên bị thiệt hại nhiều nhất là hội viên Trần Văn Quyến (An Lư) 6 triệu đồng; ba hội viên Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Xuân Nghĩa (An Lư) và Bùi Văn Tuế (Trung Hà) mỗi người 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CCB huyện Thủy Nguyên cũng đã hỗ trợ 4 hộ trên tổng số tiền 6,5 triệu đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng đã thể hiện nghĩa tình đồng đội cao cả, giúp cho gia đình hội viên khắc phục khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống.

Hoàng Chính