Thực hiện hai cuộc vận động lớn: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa đã khơi dậy được các nguồn lực trong nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, đời sống kinh tế dần được cải thiện, từng bước nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 15%.

Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng được các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm. Ở khu vực miền núi, hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh phần lớn đã đáp ứng nhu cầu của người dân; nhiều xã, thôn bản di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nơi ở và không thả rông vật nuôi... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tổ chức theo định kỳ, thường xuyên, thu hút được đông đảo người dân tham gia; vai trò của các bậc cao niên, già làng, trưởng bản được phát huy, nêu cao tính gương mẫu cho thế hệ con cháu noi theo...

Vì vậy, theo thống kê số khu dân cư tiên tiến ngày càng tăng. Nếu như năm 2000 toàn tỉnh mới có 312 khu dân tiên tiến thì đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 3.833/4.963 khu dân cư được công nhận khu dân cư tiên tiến, chiếm 77%, tổng số khu dân cư, trong đó có 2.805 khu dân cư được các cấp khen thưởng; 244 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu không có tệ nạn xã hội (chiếm 38%).

Hoa Thanh