Ngày 30-12-2010, Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2010, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy cùng đại biểu các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, đại diện Hội CCB các huyện, thị và thành phố đã về dự.

Năm 2010, Hội CCB tỉnh Hải Dương đã phấn đấu đạt được một số kết quả cơ bản là: Kết nạp gần 4.000 hội viên mới, nâng tổng số lên 94.891 hội viên; toàn tỉnh hội tham gia đóng góp 9.158 ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, số hội viên là Đảng viên dự đại hội Đảng đạt 48,32% ở cơ sở, hội viên được bầu vào cấp ủy xã, phường, thị trấn chiếm 61,14%, cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp đạt 32,4%, cấp huyện, thành phố đạt 29,5%, cấp tỉnh đạt 18,8%. Các cấp hội tổ chức học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đăng ký việc làm theo cho 79.109 cán bộ, hội viên.

Hội vay từ các nguồn vốn hơn 87.069 triệu đồng cho 21.362 hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho gần 438 hội viên, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hai hội viên với mức 20 triệu đồng/ nhà...Tỉnh hội đề nghị TƯ Hội CCB Việt Năm tặng 2 cờ thưởng cho huyện hội Gia Lộc và thành hội Hải Dương, tặng 23 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Hội nghị cũng trao thưởng cho 293 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Sơn biểu dương và ghi nhận thành tích của Tỉnh hội và tin tưởng năm 2011 Tỉnh hội sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Hội nghị tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cụm năm 2011.

Xương Giang