Vào dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận 2 hiện vật quý từ gia đình ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội của cụ Vương Chí Sình - tức Vương Chí Thành, thường được gọi là “Vua Mèo”, nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa I, Khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trao tặng.

Hai hiện vật được gia đình trao tặng là thanh gươm và chiếc áo trấn thủ, do Bác Hồ tặng cho ông Vương Chí Sình để ghi nhận công lao của ông và đồng bào Mông đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thanh gươm bằng hợp kim thép do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Xưởng quân khí Bộ Quốc phòng làm và tự tay Bác Hồ viết trên hai bên của bao thanh gươm 8 chữ Nho: “Tận tâm báo quốc. Bất thụ nô lệ”. Sau đó, Bác cử đồng chí Bùi Công Trừng - Thứ trưởng Bộ Kinh tế làm đặc phái viên thay mặt Người mang thanh kiếm lên thị xã Hà Giang trao tặng cho cụ Vương Chí Sình.

Chiếc áo trấn thủ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1950. Trên áo có thêu ngôi sao vàng và dòng chữ: “Kính tặng Hồ Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương”. Bác Hồ sau khi nhận áo đã cho thêu thêm bên dưới dòng chữ: “Chuyển tặng Vương Chí Thành, đại biểu Quốc hội”, bên dưới ký tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Vương Quỳnh Xuân - cháu nội của “Vua Mèo” Vương Chí Sình cho biết: “Đã bao nhiêu năm trôi qua, thanh gươm và chiếc áo trấn thủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng là báu vật quý giá nhất luôn được con cháu họ Vương chúng tôi gìn giữ cẩn thận cho dòng họ và cho cả dân tộc Mông của mình, nguyện tiếp tục phấn đấu theo con đường mà ông cha đã lựa chọn theo Bác Hồ, theo Đảng…”.

Duy Quang