Từ năm 2004 đến nay, từ một đơn vị trung bình, Hội đã nỗ lực phấn đấu trở thành một tổ chức Hội trong sạch vững mạnh xuất sắc, liên tục được xếp vào tốp đầu của Huyện hội Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Thực hành tiết kiệm giúp nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao là nét nổi bật ở đây. Hiện nay, Hội có 112 mô hình kinh tế, nhiều cơ sở sản xuất được lập thành công ty, nhiều hội viên CCB trở thành người sản xuất kinh doanh giỏi, như Công ty TNHH vận tải biển của CCB Đậu Ngọc Xô, doanh nghiệp xăng dầu của CCB Trần Văn Ngà, Công ty vận tải xe khách của Đậu Xuân Bình, doanh nghiệp cơ khí tu sửa tàu thuyền của Trần Đức Tùng, doanh nghiệp sản xuất đá lạnh của CCB Nguyễn Văn Hải… thu hút hàng trăm con em CCB vào làm việc, có thu nhập ổn định…

Mấy năm trước, BCH Hội ở đây đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm, mỗi hội viên có một ống tiền tiết kiệm để giúp đỡ nhau làm kinh tế và giúp đỡ hội viên nghèo. Chủ trương của Hội có ý nghĩa thiết thực, cán bộ hội viên đồng tình hưởng ứng, nên đã thu được kết quả tốt, 100% số hội viên có ống tiền tiết kiệm. Năm vừa rồi, BCH Hội chỉ đạo và giám sát đồng loạt mở ống tiết kiệm với số tiền 114 triệu đồng, các chi hội đã hỗ trợ cho 22 hội viên vay phát triển sản xuất và ủng hộ 4 triệu đồng tu sửa nhà ở cho đồng chí Trần Quang Ngà, hội viên giáo dân gặp khó khăn. Các mặt công tác khác như: công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; tham gia giữ gìn trật tự an ninh và an toàn giao thông; thực hiện pháp lệnh chống tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực… đều được cán bộ hội viên CCB của Hội tham gia tích cực, có hiệu quả cao, nói đi đôi với làm, gương mẫu nòng cốt trên tất cả các lĩnh vực ở địa phương. Tại hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng uỷ và Ban chỉ đạo xã tổ chức, Hội CCB xã và 26 cán bộ hội viên đã được tặng giấy khen và phần thưởng.

Bài và ảnh: NGUYỄN HUY PHÚC