Cuối năm 1976, cựu chiến binh Vũ Văn Định ở Hoài Trung, Lên Bão, Tiên Du (Bắc Ninh) được nghỉ chế độ thương tật và bệnh binh, phục viên trở về quê hương. Nêu cao ý chí “tàn nhưng không phế” anh cùng vợ con thâm canh hơn 7 sào ruộng khoán, đưa các giống lúa mới, kĩ thuật canh tác tiên tiến vận dụng vào sản xuất, mỗi năm thu 2,8 đến 3 tấn thóc. Thóc dư ăn anh đầu tư phát triển chăna nuôi, chuồng lợn nhà anh thường xuyên nuôi 5-7 đầu lợn, mỗi năm 3 lứa, trừ các khoản cho thu lãi mỗi năm trên 20 triệu đồng. anh còn đầu tư hơn 10 triệu đồng mua máy cầy nhỏ phục vụ dân làng làm đất, mỗi năm 3 vụ (2 lúa- 1 màu). Từ dịch vụ này, mỗi năm gia đình anh thu hơn 30 triệu đồng

Lối đi ở đội 10, thôn Hoài Trung nhỏ hẹp, để tạo điều kiện cho bà con trong xóm có lối đi rộng rãi, anh đã bàn với vợ con hiến đất thổ cư của gia đình mình(chiều dài 6m, chiều rộng 0,75m) để mở rộng lối đi cho xóm làng. Cựu chiến binh Vũ Sĩ Lập, người cùng xóm nhận định về cựu chiến binh Vũ Văn Định: “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Công tác Hội