Sau những tố cáo những sai phạm của ông Trần Thanh Vân nguyên là giám đốc chi nhánh Công ty CP vật tư nông nghiệp huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đối ông Nguyến Đình Ngoạt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Ngày 22-3-2012, báo CCB số 907 đã đăng tải nội dung đơn thư của ông Trần Thanh Vân. Ông Vân tố cáo việc ông Nguyễn Đình Ngoạt, Tổng Giám Đốc công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trong quá trình điều hành, quản lý, ông Ngoạt đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng như: ông Ngoạt đã hợp thức hóa về hàng hóa, chứng từ, cụ thể như: Ông Ngoạt đã cho công ty vật tư tỉnh viết trước hóa đơn để có hàng đầu vào, sau đó các chi nhánh phải viết hóa đơn đầu ra bằng những địa chỉ chưa thực tế. Bên cạnh đó, ông Ngoạt còn chỉ đạo cho các chi nhánh sản xuất kinh doanh những loại hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông theo quy định của pháp luật. Nghiêm trọng hơn, năm 2009 ông Ngoạt đã chỉ đạo các chi nhánh hạch toán ngoài sổ sách, dùng tiền của chi nhánh mua đất của tư nhân, mang tên cá nhân rồi bìa đỏ đó rồi công ty quản lý… ***Sai phạm đã được hé mở. ***

Về vấn đề mà CCB Trần Thanh Vân phản ánh những sai phạm của ông Nguyễn Đình Ngoạt, phóng viên báo CCB Việt Nam đã có buổi làm việc với một số cán bộ, nguyên là lãnh đạo các chi nhánh vật tư của các huyện, thị, thành trực thuộc công ty của ông Ngoạt quản lý (những người này đã từng công tác cùng thời điểm với ông Trần Thanh Vân) được biết: Phản ánh của ông Trần Thanh Vân về những sai phạm của ông Nguyễn Đình Ngoạt trong công tác quản lý là có thực. Như việc hợp thức hoá về hàng hoá, hoá đơn chứng từ, hay viết hoá đơn trước cho các đơn vị, viết giấy biên nhận tiền không lập phiếu thu, nhập hàng hoá không có tem nhãn phụ….

Báo CCB VN đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên vào cuộc, làm rõ vụ việc của ông Nguyễn Đình Ngoạt như trong đơn của ông Trần thanh Vân đã phản ánh.

P/v: Việt Bắc