Để triển khai thực hiện Nghị định 150/CP, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TBXH, Sở Tài chính, Bộ CHQS tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành số 31/HDLN và tổ chức hội nghị triển khai tới các xã, phường, thị trấn, vận dụng sáng tạo hướng dẫn của Liên bộ LĐ-TBXH, Tài chính, Quốc phòng, Hội CCB Việt Nam, lược giảm về thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc, như ngân sách mua BHYT cho CCB được giao cho cấp huyện; chi trả tiền mai táng phí cho CCB từ trần được cấp tại cơ sở xã, phường, thị trấn, nhờ vậy việc cấp phát được kịp thời, hạn chế được thiếu sót.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có 36.553 CCB được cấp thẻ BHYT. 5 năm qua có 2.761 CCB từ trần được hưởng chế độ mai táng phí; trợ cấp nghỉ công tác hội cho 54 đồng chí cán bộ hội các cấp với số tiền 340 triệu đồng; việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm công tác hội trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã vào nền nếp; cán bộ cơ quan Hội CCB cấp huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn được biên chế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; riêng cơ quan Hội CCB tỉnh mới có 12 cán bộ, nhân viên. Với những kết quả như thế, dịp tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/CP vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã tặng bằng khen cho 12 tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Cũng tại Hội nghị tổng kết này, sau khi nhắc nhở các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về Pháp lệnh CCB và thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với CCB, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã kiến nghị với các cơ quan chức năng ở T.Ư nghiên cứu trình Quốc hội, Chính phủ ban hành những chính sách mới đối với CCB như: Chế độ tiền lương đối với chủ tịch CCB xã, phường, thị trấn; thủ tục hồ sơ giải quyết chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin nhưng không còn giấy tờ gốc, đảm bảo cho người có công nói chung và CCB nói riêng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

NGUYỄN VĂN HÁN