5 năm qua, các cấp Hội CCB thuộc Tây Hồ (Hà Nội) luôn quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác thi đua khen thưởng trong Hội. Căn cứ tình hình nhiệm vụ của Hội và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, mục tiêu thi đua trọng tâm hằng năm và từng đợt thi đua đột kích. Các cấp Hội đã phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện năm cải cách thủ tục hành chính, năm trật tự và văn minh đô thị; thực hiện Chỉ thị 11 của Thành uỷ về xây dựng nếp sống văn minh trong hiếu hỉ, lễ hội. Phong trào thi đua trong Hội là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Điểm nổi bật là, phong trào thi đua đã động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Với gần 1.600 hội viên là đảng viên và 49,37% cán bộ, hội viên tham gia công tác địa phương, nhất là ở cơ sở Hội CCB các phường Bưởi, Xuân La, Yên Phụ có tới 60-65% tham gia công tác Đảng, HĐND, MTTQ. Các phường Quảng An, Thụy Khê, Tứ Liên tham gia huấn luyện gần 300 lượt DQTV, DBĐV và toàn quận có gần 290 hội viên tham gia tổ bảo vệ dân phố và CLB bảo vệ an ninh. Hội CCB quận được lãnh đạo quận giao là một trong các lực lượng đột phá giải phóng mặt bằng đất bãi ven sông Hồng thuộc phường Yên Phụ, đường Liễu Giai kéo dài và đường dẫn lên cầu Nhật Tân ở phường Phú Thượng… được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin cậy.
Trong phong trào “CCB gương mẫu”, Hội CCB quận đã xây dựng, nhân rộng nhiều điển hình tập thể và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng: Hội CCB phường Tứ Liên chủ động, sáng tạo duy trì nền nếp hoạt động hiệu quả các CLB VHTT, xây dựng, sử dụng quỹ Hội hiệu quả; Hội CCB phường Quảng An gương mẫu cùng nhân dân trong phường thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần cùng toàn dân xây dựng phường văn hóa; Hội CCB phường Bưởi kết nạp nhiều hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động; Hội CCB phường Yên Phụ tích cực tham gia giải phóng mặt bằng nhiều hécta đất bãi Sông Hồng bị lấn chiếm, giữ gìn ANTT, vận động, tập hợp CLB CQN hoạt động hiệu quả; Hội CCB phường Phú Thượng tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, giữ gìn trật tự; Hội CCB phường Nhật Tân động viên nhiều CQN vào sinh hoạt CLB và làm kinh tế giỏi.
Thực hiện nói đi đôi với làm, cán bộ và hội viên đã gương mẫu và tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, của địa phương. Đó là đồng chí Vũ Hoàng Long, Chủ tịch Hội CCB phường Yên Phụ nhiều năm tận tụy với công tác Hội và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn ANTT, được bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013; Uỷ viên BCH Hội CCB phường Phú Thượng, Chi hội trưởng Lê Văn Sở tích cực tham gia giải phóng mặt bằng và Lê Quang Diễn, Chi hội trưởng ở phường Xuân La; Lê Duy Vĩnh, Đặng Văn Tĩnh và Nguyễn Tiến Kha phường Tứ Liên…
Phát biểu với hội nghị tổng kết, các đồng chí Nguyễn Huy Phương, Phó chủ tịch Thường trực Thành hội và Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Dân vận Quận uỷ đã biểu dương thành tích phong trào thi đua của Hội 5 năm qua. Về phương hướng nhiệm vụ, hai đồng chí đề nghị: Các cấp Hội và cán bộ, hội viên thường xuyên bám sát nhiệm vụ của địa phương, của Hội, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức thi đua sát thực, có tính khả thi cao; nội dung và chỉ tiêu thi đua có trọng tâm, trọng điểm và hướng vào giải quyết việc khó khăn, phức tạp và mặt hạn chế; thường xuyên động viên cán bộ, hội viên thi đua xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình và tạo sức lan tỏa trong Hội, trong cộng đồng.
Phát huy kết quả phong trào thi đua các năm qua và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ và hội viên CCB quận Tây Hồ tiếp tục phấn đấu đưa phong trào thi đua phát triển vững chắc, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng giàu mạnh.
Bài và ảnh: Hoành Hồ