Trước tình hình đó, ngay từ khi mới thành lập, Hội đã xác định xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, là chất keo gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội và Hội đã tìm ra nhiều biện pháp phù hợp, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo và làm giầu chính đáng.

Khi mới thành lập (năm 1990), qua khảo sát, hội viên nghèo chiếm tỷ lệ 20% trong toàn thị xã, hội viên khá giầu chỉ có 3-5%. Đến năm 2008, hộ nghèo chỉ còn 2 hộ, bằng 0,046%, hộ khá giàu tăng lên 80,57%. Năm 2009 khả năng sẽ xóa được 2 hộ nghèo và như vậy toàn thị xã sẽ xóa hết được hộ nghèo. Để làm được việc trên, các cấp Hội thường xuyên bám sát các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, vận động hội viên tích cực chủ động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong nông nghiệp thực hiện dồn điền đổi thửa, áp dụng đưa giống mới vào sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho CCB phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội còn đứng ra tín chấp vay vốn từ ngân hàng chính sách, từ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ khuyến khích phát triển của phụ nữ và tranh thủ mọi nguồn vốn, nguồn lực của địa phương để hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống cho CCB (riêng Ngân hàng CSXH số dư nợ hằng năm lên tới trên 5 tỷ đồng). Thị hội chỉ đạo các Hội cơ sở tích cực xây dựng quỹ hội, tạo nguồn vốn cho hội viên vay để sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Về quỹ hội, đến nay toàn Thị hội có số dư là 1.090.000.000 đồng, đạt bình quân 210.000 đồng/người. Trong 3 năm tổ chức cho 655 lượt hội viên vay vốn quay vòng. Ngoài ra các hội viên cho nhau vay với lãi suất thấp là: 136.684.000 đồng, hội viên cho nhau vay không lãi là: 302.900.000 đồng; giúp nhau con giống trị giá 82.200.000 đồng; giúp nhau ngày công trị giá 57.456.000 đồng... Từ những nguồn vốn và nguồn lực trên, các hộ gia đình CCB đã tập trung đầu tư vào kinh doanh các dịch vụ, các mô hình trang trại.

Đi đôi với phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, các hoạt động tình nghĩa cũng đã được các cấp Hội quan tâm. Chỉ tính trong 3 năm gần đây, toàn Hội đã quyên góp tặng quà cho hội viên khó khăn: 85.290.000 đồng; thăm hỏi hội viên: 102.150.000 đồng; phúng viếng hội viên qua đời: 137.670.000 đồng; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam: 107.800.000 đồng và ủng hộ quỹ người nghèo: 187.300.000 đồng...

Trao đổi với chúng tôi về công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng chí Phùng Quang Cơ, Chủ tịch Hội CCB thị xã Uông Bí cho biết: “Để phong trào xóa đói giảm nghèo luôn sôi động, hằng tháng chúng tôi đều có nghị quyết, đều phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra và cập nhật tiến độ, từ đó có hướng chỉ đạo kịp thời”.

Trải qua 19 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB thị xã Uông Bí đã không ngừng lớn mạnh. Cán bộ, hội viên thực sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở, nỗ lực phấn đấu ngày một trưởng thành. Hội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, đã khẳng định được vị trí là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp. Năm 2009, Hội thị xã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

VŨ THẾ HÙNG