Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò biển đảo trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Hướng về Trường Sa thân yêu”, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đăng ký đảm nhận công trình thanh niên tặng cờ Tổ quốc cho huyện đảo Trường Sa mỗi năm 3.000 lá cờ Tổ quốc.

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa còn phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu.” Qua đó, các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân đã đóng góp số tiền và vật phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng, bao gồm hơn 930 triệu đồng tiền mặt, 5 tivi màn hình phẳng và hơn 400 áo sơmi tặng huyện đảo Trường Sa.

A Hoàng