Điển hình phong trào hội viên làm kinh tế giỏi là CCB Trần Đức Hà, Vi Văn Mậu, Vi Văn Tiến ở xã Phúc Hoà với mô hình kinh tế vườn đồi, trồng hàng nghìn cây vải sớm, mỗi năm cho thu nhập từ 300-500 triệu đồng; CCB Nguyễn Văn Minh ở xã An Dương, CCB Phạm Ngọc Cảnh xã Ngọc Châu, CCB Nguyễn Văn Hữu xã Việt Ngọc, chi hội CCB thôn chợ xã An Dương, phát triển mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm, thả cá... cho thu nhập mỗi năm từ 100-200 triệu đồng; HTX cơ khí của CCB Nguyễn Văn Trung, thị trấn Nhã Nam, xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của CCB Nguyễn Việt Long xã Việt Ngọc, dịch vụ vận tải, dịch vụ vật tư nông gnhiệp giống cây trồng của CCB Phạm Văn Tân xã Lam Cốt, mỗi năm cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng... Phong trào làm kinh tế giỏi đã góp phần tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động là con em CCB và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Cụ thể: Hội đã vận động hội viên quyên góp tiền, ngày công giúp đỡ 7 hội viên nghèo sửa chữa nhà dột nát, tặng 39 vườn cây tình nghĩa, ủng hộ 20 hộ nghèo làm nhà ĐĐK, rồi ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ trẻ thơ ủng hộ đồng bào bị bão lụt cùng hàng nghìn ngày công tu sửa nghĩa trang liệt sĩ với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
Hội CCB huyện Tân Yên liên tục đạt TSVM, được công nhận là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Giang.

CTH