Hội CCB xã Tân Đồng, tỉnh Yên Bái luôn lấy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương làm nội dung lớn trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội, mà nổi bật là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Với công tác này, Hội đã phát huy vai trò gương mẫu, vận động hội viên, trước hết là gia đình, họ hàng, hiểu vì lợi ích chung của cộng đồng, tập trung nguồn lực, hiến công, hiến kế, hiến đất xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi khác. Tiêu biểu trong phong trào có CCB Hoàng Anh Tuấn ở Chi hội 4 đã hiến 1.800m2 đất nhất cho xã, gia đình tự nguyện chặt hạ hàng chục cây nhãn, cây vải trên 3 chục năm tuổi, đang cho thu nhập hằng năm 4 đến 5 triệu đồng mỗi vụ… Cùng với CCB Hoàng Anh Tuấn còn có các hội viên Nguyễn Hữu Sơn ở Chi hội 5 hiến gần 800m2; Phạm Văn Hải, Chi hội 2, hiến trên 600m2 đất; Nguyễn Phú Tiến – Chi hội 3 hiến trên 400m2; Hán Văn Triệu – Chi hội 4 hiến 350m2; Nong Văn Ét – Chi hội 8 hiến 200m2… Đó là một số gia đình CCB tiêu biểu trong tổng số trên 60% hội viên ở đây đã đóng góp trên 4.500m2 đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây cho các chương trình phúc lợi công cộng. Từ những việc làm tích cực của các hội viên CCB, đã góp phần huy động mọi nguồn lực của nhân dân trong xã, khích lệ tinh thần tự nguyện hiến đất đai, tài sản quý giá nhất của người nông dân cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cùng với nghĩa cử tốt đẹp trên, Hội CCB Tân Đồng còn huy động 100% hội viên tham gia đóng góp 120 triệu đồng, trên 1.000 ngày công lao động phát dọn, khai thông các tuyến, san gạt mặt bằng, tu sửa cống rãnh thoát nước, cùng Ban chỉ đạo và Ban quản lý kiểm tra, giám sát thi công mặt đường, bảo đảm đúng chất lượng. Nhờ vậy nhân dân Tân Đồng đã hoàn thành tiến độ đổ bê tông 10 km đường giao thông nông thôn về trước kế hoạch. Đánh giá vai trò của Hội CCB, ông Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Đồng cho biết: “Hội CCB trong phong trào xây dựng nông thôn mới, là lực lượng tích cực nhất, đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân chúng tôi!...”.
Bài và ảnh: Lại Tấn