Từ năm 2006 đến nay, năm nào anh cũng gột cá bột, nuôi và xuất cá thương phẩm; rồi nuôi hơn ngàn con vịt siêu thịt và đẻ, 4 lợn nái, 1 cặp bò sinh sản và 2 máy ấp trứng vịt (trứng của nhà và trứng mua thêm) bán ra thị trường hơn 2 vạn trứng mỗi tháng.

Riêng năm 2009-2010 vừa qua, anh thay các loại cá giống cho hiệu quả với thương trường, đưa cá rô phi đơn tính, chép gù lai 3 máu, trê lai, cá lóc đầu nhím, lóc bông vào nuôi thả. Anh cho biết, ngay 6 tháng đầu năm 2010, anh đã thu hơn 50 triệu đồng (sau khi đã trừ chi phí) từ gột được 2 lứa cá bột và bán cá thịt; 500 vịt đẻ hơn 350 quả trứng/ngày, chỉ 3 tháng cao điểm thu 15 triệu đồng; 2 máy ấp 2 vạn trứng, mỗi tháng thu 12 triệu đồng; rồi 5 triệu đồng bán bê con…

Nói về hiệu quả của mô hình gia đình làm kinh tế của mình, anh Đăng tâm sự: “Làm trang trại vất vả vì phải đương đầu với những kế hoạch sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh với đồng vốn lớn, rủi ro, dịch bệnh trong chăn nuôi có thể xảy ra. Nhưng nếu biết phòng, trừ cẩn thận và đầu tư hợp lý năm được, năm mất “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”, “muốn ăn cá to phải thả câu cho dài”. Chăn nuôi đa dạng và lồng ghép để cung cấp vật nuôi, con giống có uy tín và chất lượng phục vụ nhu cầu nhân dân, phát triển kinh tế trang trại, sẽ mang lại thu nhập lớn cho gia đình…”.

NGUYỄN BÁ DUNG