Nhận thức được như vậy, nên Trần Ngọc Quyết rất quan tâm chăm lo đến đời sống và giải quyết các chế độ cho hội viên. Thời gian qua Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đề nghị 342 hồ sơ của hội viên hưởng các chế độ 290, 188, 142 theo NĐ của Chính phủ, 8 hội viên được hưởng trợ cấp bệnh hiểm nghèo, 19 hội viên được cấp BHYT theo NĐ 150. Cùng với lo cho hội viên được hưởng chế độ, Hội khai thác nguồn vốn ngân hàng được 163 triệu, tạo nguồn vốn để hội viên SXKD. Cuộc vận động xây mái nhà đồng đội tạo sự đồng thuận trong Hội, nên hàng năm hội viên đóng góp đều vượt chỉ tiêu, riêng năm 2009 vượt 13,7%. Nhân các ngày kỷ niệm, lễ, tết hoặc hội viên đau bệnh, Hội đều tổ chức tặng quà giá trị hàng triệu đồng. Trong kỷ niệm 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam, để ghi nhận đóng góp, Hội đã mời các đồng chí cán bộ hội tiền nhiệm về dự lễ và tặng quà trị giá gần 200.000 đồng, xét tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 103 đồng chí. Hội CCB phường cũng là Hội cấp phường đầu tiên trong thị xã mua sắm đủ bộ đỗ lễ tang trị giá 8.950.000 đồng và thực hiện nghi thức lễ tang đúng theo quy định, tạo nên dư luận tốt đối với tổ chức Hội...

Thế Quảng