Chuyện giản dị có thế, song lời nói và việc làm của cháu như giúp thêm cho chúng tôi nghị lực vượt qua khó khăn, ngày càng tận tình với công tác của mình. Cử chỉ nhân hậu ấy không những đã góp phần hỗ trợ, động viên các nạn nhân da cam và gia đình họ, mà còn động viên, nhắc nhở chúng tôi làm việc tích cực hơn nữa để cùng toàn xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam mà đồng đội chúng tôi phải gánh chịu hằng ngày!...”.
NGUYỄN CHÍ HÙNG