Theo Tổ chức Y tế thế giới, tiêu thụ rượu, bia của người Việt Nam ở mức rất cao so với các nước trong khu vực, đứng thứ hai Đông Nam Á. Rượu, bia là nguyên nhân gây ra 30 loại bệnh tật, nguyên nhân cấu thành của 200 loại bệnh (sử dụng rượu, bia kết hợp với một số nguyên nhân khác).  

Thành An