Hội CCB tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm vụ trên với khí thế sôi nổi và đã đạt được kết quả cao. Nhân dịp hội sơ kết thực hiện nghị quyết này, Báo CCB Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Quách Văn Chạc - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

PV: Đây là cuộc vận động chung cho tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, Hội CCB đã đón nhận với tinh thần ra sao?

Đồng chí Quách Văn Chạc: Chúng tôi phấn khởi lắm! Bởi một trong những nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của Hội những năm qua là “giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, nay lại có Nghị quyết của Đảng và Đề án của chính quyền địa phương về “Công tác giảm nghèo”, thì khác gì chắp thêm đôi cánh cho Hội!... Chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức hội nghị nghiên cứu các văn bản trên, xây dựng kế hoạch cụ thể và quán triệt xuống đến tận cơ sở một quyết tâm: Hội phải là nòng cốt, phải đi tiên phong trong cuộc vận động!…

PV: Ấy là khí thế, còn giải pháp?

Đồng chí Quách Văn Chạc: Khá phong phú: Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 10 và Đề án 15, đặc biệt là cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo của Đảng và Nhà nước; lập ban chỉ đạo chung và các ban chỉ đạo chuyên ngành; trong xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các đơn vị tới từng quý, năm; tích cực khai thác các nguồn vốn từ T.Ư, Ngân hàng chính sách xã hội, đến quỹ gom góp của chính các hội viên, lấy vốn cho người nghèo làm kinh tế; phối hợp với các doanh nghiệp, các công ty cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc trừ sâu, phân bón theo phương thức trả chậm cung cấp cho sản xuất; liên hệ với các vụ viện, các trung tâm dậy nghề mở các lớp chuyển giao KHKT; phát động phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Đặc biệt là liên tục mở các “hội nghị đầu bờ” sơ kết, rút kinh nghiệm, đồng thời phát hiện nhanh các điển hình sản xuất kinh doanh giỏi để khen thưởng, cổ vũ, nhân rộng thành phong trào…

PV: Đồng chí có thể minh họa những khái quát trên bằng số liệu không?

Đồng chí Quách Văn Chạc: Được chứ! Thí dụ về khai thác nguồn vốn vay: Năm 2008, toàn Hội chúng tôi huy động được 176 tỷ 644 triệu đồng, tới năm 2009, được 250 tỷ 403 triệu đồng; về tổ chức dạy nghề: năm 2008, được 30 hội viên, năm 2009, được 80 hội viên; về giải quyết việc làm: năm 2008, xuất khẩu lao động được 270 người, tạo việc làm tại chỗ được 1.116 người, năm 2009, xuất khẩu được 74 người, tạo việc làm tại chỗ được 1.453 người; về chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi: trong hai năm 2008 và 2009, đầu tư vào trồng trọt có 2.760 dự án; đầu tư vào chăn nuôi có 9.570 dự án; đầu tư vào thủy sản: 2.515 dự án; đầu tư vào tiểu thủ công nghệ được 720 dự án… Riêng năm 2010, Tỉnh hội chúng tôi đang tổng hợp.

PV: Vậy là hai năm trước, đã có kết quả cụ thể?

Đồng chí Quách Văn Chạc: Đúng thế! Bước vào năm 2008, Hội CCB tỉnh chúng tôi còn 814 hộ hội viên nghèo, chiếm 2,20%, nhờ thực hiện Nghị quyết 10 và Đề án 15, đến cuối năm, Hội đã giảm được 113 hộ, tỉ lệ hộ nghèo còn 1,8%; năm 2009, Hội giảm được 234 hộ, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,4%, đấy cũng là con số năm 2010 Hội đang phấn đấu vượt qua. Về nhà ở, năm 2008, Hội tham gia với địa phương sửa chữa được 226 nhà dột nát, xây mới 119 nhà, đóng góp 5.598 ngày công, ủng hộ bằng tiền 244 triệu đồng; còn riêng Hội thì sửa chữa được 41 nhà đột nát, xây mới 11 nhà, đóng góp 859 ngày công và ủng hộ được 153 triệu đồng. Tới năm 2009, Hội tham gia cùng địa phương sửa chữa 391 nhà dột nát, xây mới 342 nhà, đóng góp 5.915 ngày công, ủng hộ 510,9 triệu đồng; riêng Hội sửa chữa được 31 nhà dột nát, xây mới 24 nhà, đóng góp 3.524 ngày công và ủng hộ được 190,1 triệu đồng… Tóm lại, Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy và Đề án 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh là một chủ trường lớn, có tính khả thi cao, chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế, thể hiện được ý Đảng, lòng dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Có thể nói, nhờ hoàn thành tốt các mặt công tác, các nhiệm vụ chung của Hội, trong đó có tích cực thực hiện Nghị quyết và đề án này mà năm 2009, Hội CCB tỉnh Ninh Bình chúng tôi đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất!...

PV: Xin cảm ơn Chủ tịch!

Nguyễn Phúc Ấm và Tô Kiều Thẩm