Đến dự hội nghị có các đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Ngọc Lâm, Phó bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; đại diện lãnh đạo BTL Quân khu 3...

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Bắc Son truyền đạt các văn kiện dự thảo Đại hội XI của Đảng. Nghe đồng chí Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội quán triệt Kết luận 66 của Ban Bí thư T.Ư Đảng trong việc tổng kết và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới", thông báo kết quả tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động Hội. Đồng chí Phạm Hữu Bồng nhấn mạnh: Việc quán triệt và thực hiện Kết luận 66, các cấp Hội cần tiếp tục, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các nội dung đánh giá của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị gắn với tình hình cụ thể của địa phương, kết quả thể chế hóa Nghị quyết bằng pháp luật của Nhà nước và vai trò CCB trong thực hiện Nghị quyết 09. Chú trọng các biện pháp để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của lực lượng CCB, Hội CCB và công tác Hội CCB.

Hội nghị đã dành thời gian tập huấn các mặt công tác chuyên ngành tuyên giáo, tổ chức - chính sách và công tác văn phòng, tạo điều kiện để cán bộ Hội toàn quốc trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, thống nhất các nội dung, giải pháp chủ yếu về trọng tâm công tác của Hội năm 2010 và những năm tiếp theo. Qua đó nâng cao năng lực cán bộ Hội trong công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như thường trực các cấp Hội lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Hội, phong trào thi đua "CCB gương mẫu", đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong lực lượng CCB cả nước...

Nguyễn Phát