Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành trong cơ quan T.Ư Hội. Đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Quán triệt sâu sác ý nghĩa, mục đích, yêu cầu nội dung Chỉ thị 06/CT-TƯ ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/TTVH của Ban TTVH T.Ư về thực hiện cuộc vận động, Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng, đưa việc thực hiện cuộc vận động vào cuộc sống, triển khai tới tận các cơ sở Hội và từng hội viên CCB.

Hoạt động nổi bật của Hội trong những năm qua là đã gắn chặt cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giầu hợp pháp. Hội đã khai thác gần 4.3000 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay cho CCB phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 22,4 vạn lao động là CCB, con em CCB; xóa được 17.000 nhà dột nát cho CCB. Đến nay, cơ bản không còn hộ hội viên CCB đói. Số hội viên CCB nghèo chỉ còn gần 9%, hội viên đạt mức sống khá trở lên tới gần 50%.

Những ý kiên thảo luận trong Hội nghị đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong triển khai thực hiện cuộc vận động và những kinh nghiệm bước đầu, trong đó nhấn mạnh việc chú trọng gắn kết “học tập” và “làm theo” không tách rời mà hỗ trợ, tạo sự nâng cao nhận thức đến hành động.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nội dung thực hiện cuộc vận động năm 2010 với chủ đề trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn với việc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tin và ảnh: PV