Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi chủ trì Hội nghị.

Ngày 29-3-2019, tại Hà Nội, Thường Trực T.Ư Hội tổ chức Hội thảo, đóng góp ý kiến cho dự thảo công trình “Biên niên sự kiện Hội CCB Việt Nam (1989 - 2019)”. Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó chủ tịch, thay mặt Thường trực T.Ư Hội chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - nguyên Tổng thư ký T.Ư Hội; Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Trung tướng Phùng Khắc Đăng - nguyên Phó chủ tịch T.Ư Hội và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan T.Ư Hội; các thành viên Ban Soạn thảo công trình Biên niên...

Biên soạn, xuất bản công trình “Biên niên sự kiện Hội CCB Việt Nam (1989- 2019)” là một trong nhiều nội dung quan trọng nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2019).

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội, Ban Biên soạn đã chủ động triển khai thực hiện công trình từ đầu năm 2018; trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung cuốn “Biên niên sự kiện Hội CCB Việt Nam (1989-2009)”, viết bổ sung những sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội từ năm 2010 đến 2019. Trước khi tiến hành Hội thảo, bản Dự thảo đã được gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ trì T.Ư Hội qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự Hội thảo cũng như các ý kiến đóng góp bằng văn bản nhất trí cao chủ trương biên soạn, xuất bản cuốn biên niên sự kiện 30 năm của Hội. Đây là tài liệu quý, ghi chép lịch sử hình thành, chiến đấu, phát triển của Hội CCB Việt Nam 30 năm qua; là tài liệu để giáo dục, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội; và là cơ sở để biên soạn công trình thông sử của Hội sau này.

Về cơ bản, các đại biểu đánh giá cao cố gắng của Ban Biên soạn hoàn thành Dự thảo có nội dung tốt; đồng thời đóng góp một số ý kiến về tính định hướng, bổ sung một số sự kiện cần thiết; đặc biệt là những sự kiện khẳng định, làm nổi vai trò phản biện, tính chiến đấu của Hội, nhằm bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; bổ sung một số sự kiện về quá trình vận động thành lập Hội…

Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi kết luận: Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn công trình trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh công trình Biên niên sử đảm bảo nội dung tốt, hình thức đẹp, kịp xuất bản, phát hành đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội.

Duy Nguyễn, Anh Hải