Năm 2018, một cán bộ công tác tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân có đơn tố cáo liên quan đến một số hoạt động cơ quan này. Cụ thể, người tố cáo cho rằng, tháng 7-2016, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân làm hồ sơ hoàn lại tiền thuế số tiền do Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise (Cty Sunrise) nộp thừa vào ngân sách hơn 21 tỷ đồng và gửi sang cơ quan Kho bạc quận Thanh Xuân.

Theo đó, 7-7-2016, tại Sổ giao chứng từ (viết tay) giữa Chi cục Thuế quận Thanh Xuân và Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân chỉ thể hiện số tiền hoàn thuế nộp thừa trong bộ hồ sơ hoàn thuế cho Cty Sunrise là: 21.819.941 đồng. Người ký nhận bàn giao có chữ ký tên là Hòa. Đến ngày 8-7-2016, tại sổ bàn giao nhận giữa Kho bạc với Cơ quan Thuế quận Thanh Xuân cũng ghi số tiền hoàn cho Cty Sunrise là 21.819.941 đồng, nhưng điều khá lạ là mãi đến ngày 11-7-2016 mới xuất hiện chữ ký xác nhận của cán bộ Đinh Thị Hòa?

Vị cán bộ tố cáo công tác tại Cơ quan Thuế quận Thanh Xuân cho rằng đây là điều bất bình thường và có dấu hiệu móc nối để rút tiền Nhà nước từ việc hoàn thuế? Sau nhiều lần có đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan, Ngành Thuế Hà Nội đã có hồi đáp. Tại Công văn số 24185/CT-KTNB ngày 27-4-2018 của Cục thuế Hà Nội trả lời người tố cáo: “…Bà Hòa sang Kho bạc Nhà nước quậnThanh Xuân nhận 3 bộ hồ sơ. Tại sổ giao nhận hồ sơ giữa Chi cục Thuế Thanh Xuân với Kho bạc Thanh Xuân chỉ thể hiện số tiền thuế được hoàn  21.819.941.261 đồng của Cty Sunrise là do cán bộ giao hồ sơ đã không ghi đầy đủ, chi tiết số tiền đến hàng đơn vị. Việc này dẫn đến sự hiểu lầm việc gian lận hồ sơ hoàn tiền nộp thừa vào NSNN của Cty Sunrise từ 21.819.941 đồng lên thành 21.819.941.261 đồng”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người tố cáo từ tháng 11-2015, người tố cáo chuyển công tác về Đội Tổng hợp Nghiệp vụ dự toán - Kê khai Kế toán thuế và Tin học. Do phát hiện sổ giao/nhận không có cột ghi số tiền nên đã yêu cầu các cán bộ bổ sung thêm cột “số tiền” vào sổ giao/nhận. Do vậy, vị cán bộ tố cáo khẳng định không thể có chuyện người tố cáo sơ suất ghi thiếu hàng đơn vị số tiền lớn đến thế.

Theo Quyết định số 2552/QĐ-CCT ngày 6-7-2016 của Chi cục Thuế quận Thanh Xuân thì Cty Sunrise được hoàn 21.819.941.261 đồng. Quyết định này cũng nêu số tiền Cty Sunrine còn nợ tiền thuế năm 2016 là 2.667.024.653 đồng. Do đó, Cty Sunrine chỉ được hoàn 19.152.196.608 đồng tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo người tố cáo cho hay: Khi cơ quan thuế giao hồ sơ cho Kho bạc, Kho bạc sẽ nhận thu số tiền thực tế được hoàn (19.152.196.608 đồng), chứ không phải nhận lại 21.819.941.261 đồng để Cục Thuế kết luận "chụp mũ" người tố cáo ghi thiếu hàng đơn vị! Hơn thế nữa, bà Hòa sang Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân nhận hồ sơ khi không có chức năng giao nhận hồ sơ là nhằm vào động cơ, mục đích gì? Cục Thuế Hà Nội đã làm rõ và đã xử lý kỷ luật hành vi của bà Hòa hay chưa?

Điều đặc biệt, người tố cáo còn phát hiện trên hệ thống quản lý thuế (TMS) của Chi cục Thuế quận Thanh Xuân xuất hiện tin trái ngược nhau khi cùng User NTMANH01.HAN nhập trên TMS ngày 6-9-2016 thì Cty Sunsire được hoàn thuế, nhưng ngày 7-9-2016 lại thể hiện việc Cty này không được hoàn thuế?

Rõ ràng có những điểm mâu thuẫn trong hồ sơ hoàn thuế hơn 21 tỷ đồng cho Cty Sunrise. Và thực sự Công ty này được hoàn thuế chính xác bao nhiêu, vì sao lại nộp thừa tiền sử dụng đất nhiều đến thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin đến bạn đọc…                  

Ban Bạn đọc