Hội CCB cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh được thành lập tháng 3-2010, Hội có 803 hội viên, trong đó có 572 là đảng viên; tham gia các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành có tới 248 đồng chí, với 107 đồng chí ở trong cấp uỷ. Đây là lực lượng tham mưu hùng hậu cho địa phương tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước… Tuy nhiên, cán bộ, hội viên đều đang tại chức, ở phân tán, công tác kiêm nhiệm, nên hoạt động của Hội cũng phức tạp…

Nhận rõ thuận lợi, khó khăn trên, BCH Hội CCB tỉnh đã có những nghị quyết cụ thể, coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng và động viên Hội cơ quan giữ vững và phát huy cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thấy được đặc thù công việc của mình, tìm ra thế mạnh phát huy, như Hội CCB Chi cục thuế, Hải quan, Sở tư pháp, Tòa án tỉnh phát huy mặt cải cách hành chính; Hội CCB Công ty xổ số, Sở LĐ-TBXH thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Cảng Hàng hải, Khách sạn công đoàn phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Liên đoàn lao động thì bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Nét nổi bật của Hội cơ quan ở đây là làm rất tốt công tác từ thiện nhân đạo. Chỉ hơn hai năm qua, đã ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt tới 424 triệu đồng, quyên góp 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa.

Ghi nhận những kết quả Hội CCB cơ quan Dân Chính Đảng đã đạt được, tại Đại hội CCB lần thứ nhất vừa được tổ chức tháng 5-2012, T.Ư Hội CCB đã tặng 2 bằng khen, 48 cơ sở Hội và 115 cá nhân được T.Ư Hội và Tỉnh hội khen thưởng.

VŨ ANH TUẤN