Cả nước đang tổng kết bốn năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có thể kể luôn rằng 100% số hội viên ở đây có bài thu hoạch, nhiều bài phản ánh sống động sự gắn kết giữa nói và làm, có tác dụng giáo dục sâu sắc. Chính vì thế mà chi hội được Hội CCB huyện tặng giấy khen và được bình là lá cờ đầu của xã!...

Nền tảng nào giúp chi hội đạt được thành tích cao trong cuộc vận động lớn? Đó là chế độ sinh hoạt được duy trì đều đặn 2 tháng 1 lần, họp có chương trình công tác, có đọc bản tin, có tâm tình văn nghệ. Đó là công tác phát triển hội viên được quan tâm chu đáo, có bồi dưỡng chức năng, nhiệm vụ hội viên, trong năm chi hội đã kết nạp 21/8 đồng chí, đạt 262%, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo Điều lệ của Hội. Đối tượng kết nạp ngoài những đồng chí đã chuyển ngành, nghỉ hưu còn có nhiều đồng chí mới có quyết định chờ nghỉ đã tự nguyện làm đơn và vẫn đảm bảo chất lượng, mà số lượng vẫn đạt cao. Đặc biệt, đây mới là nền tảng chính tạo lên sức bật: Đó là rất chú ý đến giúp nhau làm kinh tế và chăm lo đến các chế độ chính sách của Hội. Năm qua, “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của chi hội lên tới hơn 40 triệu đồng, số tiền đó cứ lần lượt cho hội viên vay làm kinh tế không tính lãi với thời hạn 3 tháng!... Cùng với cách đó, chi hội cũng tiến hành làm thủ tục với Ngân hàng CSXH vay cho 4 hội viên được 40 triệu đồng, rồi lập các sổ tiết kiệm với 30 hội viên tham gia, hàng tháng giải quyết cho cán bộ khó khăn nhận tiền trước không thu lãi... Xin kể thêm: Ở đây, bằng tiền chi hội tự đóng góp, song đã mua sắm đủ quân phục đại lễ cho đội tiêu binh khi có đồng đội qua đời...

Cùng với tổng kết cuộc vận động, tổng kết năm 2010 , Chi hội 1 Tân Xuân đã có tới 98% số hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên CCB gương mẫu, còn tập thể được công nhận là chi hội vững mạnh trong sạch xuất sắc loại 1. Riêng Chi hội trưởng Nguyễn Đức Toàn được Hội CCB TP khen thưởng.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Cáp