Đại diện 2 đơn vị ký kết nghĩa
Nội dung ký kết gồm: Công ty CCB hỗ trợ Sư đoàn BB5 kinh phí xây dựng, trao tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, tri ân các anh hùng liệt sĩ; thực hiện các chương trình về nguồn; phối hợp với Sư đoàn BB5 tổ chức chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” khám, chữa bệnh miễn phí và các hoạt động chính sách xã hội khác trên địa bàn đóng quân của Sư đoàn.

Trung tướng Lê Thành Tâm, Chủ tịch Công ty CCB phát biễu tại buổi lễ

Sư đoàn BB5 hỗ trợ Công ty CCB về tư vấn tuyển quân, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm đối với bộ đội xuất ngũ và tổ chức các hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm tổ chức xây dựng đơn vị; phối hợp với Công ty CCB tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kiến thức quốc phòng, truyền thống quân đội.

Đại tá Thái Thành Đức, Chính ủy Sứ đoàn BB5 phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu

Đây là một mô hình mới trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nâng cao ý thức chính trị, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, của người công dân đối sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, Trung tướng Lê Thành Tâm, Chủ tịch Công ty CCB đã trao Sư đoàn BB5 140 triệu đồng để xây 2 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn BB5 đang gặp khó khăn về nhà ở.* Trung tướng Lê Thành Tâm, Chủ tịch Công ty trao 140 triệu đồng xây 2 căn nhà tình nghĩa cho Lãnh đạo Sư đoàn BB5*

Quốc Khánh