Ngày 6-11-2021, UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 5885 gửi Sở TNMT tỉnh này đề nghị kiểm tra, làm rõ nội dung Báo CCB Việt Nam có Văn bản số 69/CV-B.CCB ngày 12-10-2021, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra, làm rõ và thông tin lại một số nội dung CCB Dương Nguyên Thái (quê quán: Xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) phản ánh về việc cơ quan chức năng ở tỉnh Bắc Giang có quyết định cấp đất ở từ năm 1996 đối với thửa đất tại chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ cho gia đình ông, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Về nội dung phản ánh này, sau khi xem xét văn bản của Báo CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Lê Ô Pích có ý kiến: “Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạng Giang kiểm tra, xem xét, làm rõ nội dung văn bản của Báo CCB Việt Nam phản ánh; kết quả thông tin, trả lời Báo CCB Việt Nam và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-12-2021”.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng, Báo CCB Việt Nam vẫn chưa nhận được thông tin hồi âm của Sở TNMT tỉnh Bắc Giang như chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích nêu trên (ảnh).

Báo CCB Việt Nam một lần nữa đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang sớm có chỉ đạo tiếp theo để giải quyết dứt điểm nội dung CCB Dương Nguyên Thái phản ánh.

BBĐ