Bằng những kiến thức tiếp thu khi đang làm khuyến nông viên của dự án Pù Mát, anh tiếp tục học hỏi, đầu tư hơn 600 triệu đồng mua phân, giống mét, hạt xoan, hạt keo lai, xà cừ, hạt sưa đỏ về trồng, sau một năm ươm và chăm sóc cây giống, các hộ gia đình trồng vườn trong xã, trong huyện rồi lan ra ngoài huyện như Tương Dương, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Tân Kỳ (Nghệ An) đến đặt hợp đồng mua. Lứa đầu gia đình anh thu lãi 137 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Năm sau anh vừa cung cấp cho các nhu cầu trồng rừng vừa chuyển hướng đầu tư trồng keo đến các chủ vườn hộ gia đình theo hình thức “hợp tác” với chủ đất rừng. Theo hình thức này, anh đã đầu tư cho 7 hộ với tổng diện tích là 280.000m2 đất rừng.
Riêng anh có 3.500m2, trong đó ươm giống chè 2.000m2, diện tích còn lại ươm giống mét 50.000 bầu, keo lai 80.000 bầu, xoan 30.000 bầu, xà cừ 10.000 bầu, cây sưa đỏ 40.000, mỗi năm thu nhập gần 500 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 200 triệu đồng…
CCB Nguyễn Ngọc Trung đã được Bộ LĐ-TBXH tặng bằng khen, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen về giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
Lương Ánh Sao