Ông Nguyễn Xuân Thùy - Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa (DNCCB) cho biết: Được thành lập cuối năm 2012, Hội DNCCB tỉnh Khánh Hòa ban đầu có hơn 50 hội viên, qua hơn 5 năm hoạt động đã kết nạp thêm 19 doanh nhân, đến nay có 69 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Hội so với năm 2013, một số lĩnh vực doanh thu tăng trưởng khá như: Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng tăng 497%, dịch vụ và du lịch tăng 475%; ngành tiểu thủ công nghiệp và chế biến tăng trưởng 435%. Do tình hình thời tiết không thuận lợi, nên các doanh nhân ở lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp đạt doanh thu thấp (82%). Tính chung tổng doanh thu của toàn Hội trong nhiệm kỳ đạt 6.645 tỷ đồng, riêng doanh thu năm 2017 tăng 462% so với năm 2013; thu nhập sau thuế đạt 620,455 tỷ đồng; nộp thuế 565,177 tỷ đồng; giải quyết được trên 17.000 lượt người cho lao động thường xuyên và thời vụ.
CCB Nguyễn Xuân Dũng - nguyên Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa chia sẻ: Tỉnh ủy, UBND và các ngành chức năng trong tỉnh rất quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt cho các hoạt động của Hội. Do đó, Thường trực Hội, các chi hội và doanh nghiệp đã tập hợp, gửi 35 kiến nghị đến lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng các cấp có liên quan để giải quyết những vướng mắc của hội viên, doanh nghiệp như: Thuế, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, dành quỹ đất xây dựng khu chế biến thủy sản tập trung; đơn thư tố cáo việc chiếm dụng vốn của doanh nhân CCB… được Thường trực UBND tỉnh, huyện chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, chính quyền các cấp có liên quan xem xét giải quyết kịp thời.
Phối hợp với Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, cũng như huy động toàn lực của Hội đăng cai tổ chức thành công Hội nghị BCH Hiệp hội DNCCB Việt Nam năm 2016, được Hiệp hội đánh giá cao; thông qua Hội nghị, các doanh nhân cả nước đã ủng hộ CCB Khánh Hòa 20 nhà tình nghĩa (60 triệu đồng/nhà) và hơn 5 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng khác. Hội tăng cường công tác giao lưu, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh; tích cực tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí… nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong các doanh nghiệp.