undefined undefined[if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 10]> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 9]> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 9]> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout><![endif] undefined undefined Phong trào “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” ở tỉnh Quảng Ninh đang phát triển cao. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.000 trang trại, gia trại; HTX chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt hải sản và gần 200 doanh nghiệp SXKD, dịch vụ do CCB làm chủ. Kết quả đó đã tạo ra hàng ngàn việc làm góp phần đưa tỷ lệ nghèo giảm xuống mức thấp, tăng hộ khá và giàu. Tiêu biểu là các trang trại, doanh nghiệp của những CCB Đoàn Văn Tuyết, Trần Thị Sơn, Nguyễn Duy Thuấn, Nguyễn Viết Chinh, Trần Hòa. Có những doanh nghiệp từ không, nay đã tạo lập được số vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng.

Cong tac hoi