undefined undefined[if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 9]> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> <![endif] undefined undefined undefined undefined[if gte mso 10]> <![endif] undefined undefined Vừa qua, Đoàn Hội CCB tỉnh Bò Kẹo nước CHDCND Lào, do đồng chí Si Sụ Phăn Kẹo, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh dẫn đầu đã sáng thăm, làm việc tại Tỉnh Sơn La. Tại buổi tọa đàm, 2 đoàn đã thông báo cho nhau tình hình công tác xây dựng Hội CCB và công tác xây dựng chi hội, kinh nghiệm tổ chức đại hội CCB các cấp, tình hình KT – XH của mỗi tỉnh. Trong thời gian ở Sơn La, Đoàn đi thăm nhà máy điện Sơn La, thăm nhà máy bò, sữa huyện Mộc Châu, thăm mô hình kinh tế hội viên CCB sản xuất giỏi tại phường Chiềng Sinh…

Cong tac hoi