Hội CCB Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2011. Năm 2010, các cấp đội thăm gia hòa giải 698 vụ việc; đóng góp 41.108 ngày công và 633,2 triệu đồng với địa phương; vận động được 709 triệu đồng và 679 ngày công giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tăng 269 sổ tiết kiệm (260 triệu đồng) cho hội viên nghèo. Các chỉ tiêu giảm hộ nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng quỹ hội tăng từ 10,3% đến 46%. Từ nền tảng thành tích trên BCH Tỉnh hội xác định: Các cấp Hội tích cực tham gia tuyên truyền, bảo vệ chu đáo đợt bầu cửu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp; phấn đấu giảm 2% hộ nghèo (650 hộ) và 65% nhà tạm (159 nhà) và làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho cho Đại hội CCB các cấp vào năm 2012

Công tác hội