Những năm qua, Hội CCB quận Tân Bình luôn là đơn vị hàng đầu trong phong trào thi đua yêu nước, “CCB gương mẫu”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và Thành hội TP Hồ Chí Minh đánh giá là đơn vị “Năng động, sáng tạo và hiệu quả”.

Trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2010, Hội CCB quận Tân Bình đã kết nạp được 211 hội viên (đạt 183% so với kế hoạch), số hội viên tham gia các cơ quan, đoàn thể đạt trên 50%. Đặc biệt, các hội viên CCB giữ chức vụ bí thư chi bộ quận Tân Bình chiếm 58% và tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ mới của quận Tân Bình, nhiều bí thư chi bộ là CCB tiếp tục đảm nhiệm và được tín nhiệm bầu vào cấp ủy trong nhiệm kỳ tới.

Vũ Thái