Quận Hà Đông, TP. Hà Nội có 17 phường với 24 vạn người. Những năm vừa qua, quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để xây dựng các dự án liên tục phát triển, liên quan tới cả 17 phường. Nổi cộm là công tác quản lý đất đai, xây dựng đô thị, an ninh trật tự khó khăn và phức tạp; tác động đến tâm tư tình cảm người dân, ảnh hưởng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hội CCB có trên 8.600 hội viên, thì gần 2.000 hội viên đang tham gia công tác; trong đó có 1.283 hội viên giữ các cương vị chủ trì từ quận, huyện xuống đến tổ dân phố. Đây là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo đảm quy chế dân chủ, an ninh, quốc phòng ở cơ sở... Nhằm thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động với Công an, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hội CCB phát động phong trào xây dựng chi hội theo 4 tiêu chí 100%. Đó là: 100% gia đình hội viên là gia đình văn hóa; 100% không có gia đinh hội viên nghèo; 100% gia đinh hội viên không có người nghiện hút và tệ nạn xã hội; 100% không có hội viên tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đồng thời Quận hội chỉ đạo 17 Hội phường thành lập 17 đội tuyền truyền cơ động, với trên 850 hội viên tham gia (mỗi đội có từ 50 đến 100 hội viên). Đây cũng là 17 mô hình dân vận khéo. Hội phối hợp với Đài Truyền thanh quận xây dựng chương trình "Tiếng nói CCB", phát thanh mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi từ 5-7 phút về tình hình địa bàn và hoạt đông của các lực lượng CCB. Các Hội phường phân công 95 hội viên tham gia các đội hoạt động xã hội tình nguyện để giúp đỡ các đối tượng nghiện ma túy, tệ nạn xã hội tại cộng đồng, cắt cử 400 hội viên vào các tổ hòa giải nhân dân...
Trung bình mỗi năm, Hội CCB phối hợp với Công an và các đoàn thể tổ chức trên 80 buổi tuyên truyền cho 1.700 lượt người, về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động của thành phố, nhiệm vụ của quận... Do đó, một bộ phận nhân dân ở các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Mộ Lao nhiều lần khiếu kiện đông người, vượt cấp, nay đã ổn định tình hình, không còn khiếu kiện. Hơn 3.000 gia đình CCB liên quan giải phóng mặt bằng không có người đi khiếu kiện. Nhiều vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời, có tình, có lý, bảo đảm đoàn kết tình làng, nghĩa xóm. Địa bàn quận thường xuyên giữ vũng, ổn định chính trị.
Quận hội có trên 80% số chi hội đạt 4 tiêu chí 100%; được Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND TP. Hà Nội tặng nhiều Bằng khen, cờ thưởng thi đua.
Quang Minh