Kết quả thật đáng mừng: Năm 2007, là năm mở đầu, vận động được 43 căn; năm 2008, vận động được 72 căn; năm 2009, vận động được 79 căn; năm 2010 là năm nước rút, hoàn thành kế hoạch 111 căn... Có những hội viên trong đợt vận động đã ủng hộ 5 căn, như Trần Văn Xinh; Mai Đức Sáng 3 căn và hàng chục hội viên khác đăng ký ủng hộ 2 căn và 1 căn tập thể. Nhiều Huyện, Thị hội đã vận động ủng hộ các huyện khác hàng chục căn; Chi hội thôn 3, xã Phú Văn cũng ủng hộ 1 căn.

Cuộc vận động này rất nhiều khó khăn, nhưng có tác động lớn của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nên đã cuốn hút toàn thể hội viên như vào một trận đánh lớn. Nhờ vậy mà 305 căn nhà tạm hội viên CCB tỉnh Bình Phước đã xóa được vào cuối năm 2010. Đây là thành tích dâng lên Đảng quang vinh và đón chào xuân Tân Mão của CCB tỉnh Bình Phước thân yêu.

HOÀNG CÔNG DUYÊN