Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 316.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư về “Nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, toàn quân đã triển khai toàn diện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện (HL). Ngay khi Nghị quyết 765 ra đời (năm 2012), cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, ý chí quyết tâm cao… đó là bước chuẩn bị quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng HL.

Hằng năm, công tác HL được tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ cơ quan Bộ đến các đơn vị trong toàn quân. Từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, công tác HL đều sát với nhiệm vụ của từng lực lượng, đặc điểm địa bàn, theo tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Từng đơn vị, địa phương đã xác định những đột phá trong HL một cách phù hợp, hiệu quả. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cho biết: “Đối với LLVT Quân khu 2, để nâng cao chất lượng HL, chúng tôi tập trung vào khâu cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp HL. Theo Nghị quyết của Quân ủy T.Ư và Quân khu, tập trung vào HL cơ động, HL đêm, HL theo tình huống. Đặc biệt nhất là do Quân khu đứng chân trên địa bàn 9 tỉnh chủ yếu là trung du và miền núi nên chúng tôi tập trung vào HL thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với công tác quân sự, quốc phòng của Quân khu trên địa bàn”.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đều rất chú trọng tínhthiết thực, hiệu quả, sát địa bàn, sát đối tượng và đặc biệt là phải thực chất. Thực chất trong cả quá trình HL và trong kiểm tra đánh giá kết quả. Đây cũng là biện pháp nổi bật trong HL của Quân đoàn 3. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Quân đoàn 3 cho biết: “Đảng ủy, BTL Quân đoàn cũng đề ra 3 thực chất trong HL là: dạy thực chất, chống bớt xén chương trình, nội dung HL, chống thanh toán chương trình và bệnh thành tích trong HL. Học thực chất là các cơ quan, đơn vị đã xây dựng ý thức tự giác của cán bộ trong quá trình học tập, duy trì nghiêm kế hoạch HL, học bù, học vét, chống hiện tượng đánh trống ghi tên, rồi biến quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Để kiểm tra đánh giá thực chất, BTL thường xuyên cử cán bộ xuống giám sát việc kiểm tra HL, báo cáo thực chất”.

Tại các đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại như Binh chủng Thông tin Liên lạc, sự đột phá trong HL thể hiện một cách rõ nét. Nhất là sau khi được đầu tư trang bị, khí tài hiện đại đã nhanh chóng HL làm chủ vững chắc các loại khí tài mới và đưa vào làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Là binh chủng kỹ thuật, trang bị thường xuyên đổi mới, phương án huấn luyện được xây dựng theo hướng mỗi cán bộ, chiến sĩ “Giỏi một việc, biết nhiều việc”. Đại tá Ngô Kim Đăng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 134 cho biết: “Các nội dung đưa vào huấn luyện là các thiết bị có ứng dụng công nghệ mới được sử dụng trong quân đội. Chúng tôi tăng cường huấn luyện theo tình huống, huấn luyện đêm, huấn luyện các trang thiết bị tại các trạm đang quản lý khai thác. Do đó cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không chỉ giỏi về thông tin truyền thống mà còn làm chủ về thông tin công nghệ cao, tinh nhuệ về thông tin cơ động”.

Bên cạnh việc huấn luyện làm chủ vững chắc các loại khí tài hiện đại, các đơn vị cũng thực hiện phương châm huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện hiệp đồng chiến đấu. Qua đó, thiết thực nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân: Để nâng cao năng lực bảo vệ vùng trời của Tổ quốc, Quân chủng Phòng không - Không quân xác định yếu tố con người hiện đại gắn với vũ khí trang bị hiện đại là đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy việc học tập, rèn luyện trên khí tài riêng của từng đơn vị, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị phối thuộc phải được duy trì thường xuyên, liên tục trong quá trình HL:

“Với lực lượng Phòng không, chúng tôi xây dựng các lộ trình, từ cơ bản giai đoạn 1 để HL cơ bản, sau đó là hiệp đồng khẩu, tiểu đội, hiệp đồng đơn vị, hiệp đồng kết hợp HL dã ngoại, HL chiến thuật, bắn đạn thật. Đối với Không quân, vì có đặc thù là HL cả 12/12 tháng, trình độ phi công trong mỗi đơn vị có khác nhau nên phải tính toán phân loại, có kế hoạch cụ thể cho lực lượng phi công, thực hiện từ các bài bay đơn giản đến phức tạp”.

10 năm qua, 100% nội dung HL, kiểm tra, diễn tập trong toàn quân đều đạt yêu cầu; tỷ lệ khá, giỏi từng bước được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã chú trọng thực hiện biện pháp đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng HL, đào tạo, diễn tập và công tác bảo đảm HL ở các cấp; gắn HL với diễn tập, duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thông qua thực tiễn HL, diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; hoàn chỉnh hệ thống phương án, kế hoạch tác chiến các cấp; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Nguyễn Pháp