Các cấp Hội CCB huyện Mỹ Tú thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiều công trình phần việc cụ thể trong xây dựng NTM.

Được cấp ủy, chính quyền địa phương và Thường trực Hội CCB tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo, chỉ đạo, thời gian qua, Hội CCB huyện Mỹ Tú tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương; cụ thể hóa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong mỗi cấp Hội và từng hội viên…

Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện chú trọng đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở Hội. Tất cả các chi hội đều tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nội dung được đổi mới, những vấn đề hội viên thường quan tâm được cập nhật; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt trung bình đạt 85%. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó xây dựng tổ chức Hội các cấp trong sạch, vững mạnh.

Công tác phát triển hội viên mới được coi trọng, với tổng số 1.926 hội viên, hằng năm, Thường trực Hội CCB huyện tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ chủ chốt; kiện toàn Ban Kiểm tra; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Hội, nhiệm vụ của hội viên, công tác chăm lo đời sống cho hội viên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đăng ký các nội dung xây dựng Nông thôn mới…

Hằng năm Hội CCB huyện được công nhận “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc” (TSVMXS), 100% Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có 20% đạt TSVMXS, có 95% chi hội đạt TSVM, trong đó có 20% đạt TSVMXS; hội viên gương mẫu, gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 98,9%...

Giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Trở về cuộc sống đời thường, các thế hệ CCB tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng Nông thôn mới. Nổi bật trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Mỹ Tú là gắn kết chặt chẽ với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; từng tổ chức Hội cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng Nông thôn mới… Ngoài việc được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, được đầu tư vốn từ Ngân hàng CSXH, các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện hỗ trợ, Hội CCB huyện Mỹ Tú còn vận động hội viên đóng góp các loại quỹ, góp vốn xoay vòng và tham gia các hoạt động tình nghĩa.

Hội CCB huyện quản lý 65 tổ với 2.822 hộ vay, tổng dư nợ trên 79 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, hội viên góp vốn, gây quỹ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội có 85 tổ góp vốn được 819 triệu đồng, giúp 328 lượt hội viên nhận vốn để sản xuất kinh doanh; huy động quỹ Hội được 413 triệu đồng.

5 năm qua, Hội xây dựng mới, sửa chữa 388 căn nhà với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, hiện không còn hội viên khó khăn về nhà ở; mức sống của hội viên ngày càng được cải thiện. Đầu nhiệm kỳ, hộ khá, giàu chiếm 49,33%, hiện tại là 56,08%; trong nhiệm kỳ xóa 192 hộ nghèo, hiện nay còn 34 hộ nghèo (chiếm 1,77%). Đầu nhiệm kỳ có 1 cơ sở Hội hết hội viên nghèo, hiện tại có 7/9 xã, thị trấn hết hội viên nghèo, chiếm 77,8%.

Chủ tịch Hội CCB huyện Trương Tấn Lập cho biết: “Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Mỹ Tú bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu KTXH trọng yếu của huyện và của từng địa phương; động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường… trong cán bộ, hội viên; khuyến khích CCB sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa thân thiện, bền vững; được các cấp ủy và chính quyền ghi nhận, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn”.

Từ những việc làm thiết thực, các phong trào thi đua của Hội CCB Mỹ Tú có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Danh Phận