Đồng chí Lê Trung Hậu phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội CCB huyện Trần Đề.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB tỉnh Sóc Trăng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam, gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), phóng viên (PV) Báo CCB Việt Nam có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Trung Hậu - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức được coi là công tác quan trong hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên của tỉnh nhà, xin đồng chí cho biết cụ thể hơn?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Sóc Trăng và cán bộ, hội viên không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của đia phương. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với các phong trào thi đua do Hội phát động. Hội CCB các cấp triển khai chặt chẽ, hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hội CCB và xây dựng Hội vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, số cán bộ, hội viên được tín nhiệm tham gia cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Qua đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, có 289 (đạt 95,07%) hội viên trúng cử vào cấp ủy các cấp và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ (2021-2026) có 373 (đạt 74,90%) hội viên trúng cử (cấp xã, phường, thị trấn: 352; huyện, thị, thành: 20; cấp tỉnh: 1). Trên cương vị, trách nhiệm được giao, tất cả CCB đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

PV: Từ Đại hội lần thứ VI đến nay, các cấp Hội tổ chức giúp nhau thoát giảm nghèo và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, CCB, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho CCB, vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng Hội.

Cả nhiệm kỳ và từng năm, các cấp Hội đều xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nhằm khơi dậy và phát huy các nguồn lực, tạo điều kiện để giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng, cải thiện đời sống cho chính hội viên, gia đình hội viên, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hội viên góp vốn 17,227 tỷ đồng (đạt 180,5%), giúp cho 5.521 lượt hộ hội viên vay không tính lãi; góp quỹ Hội 5,119 tỷ đồng (107,27%); quỹ Nhà đồng đội 2,299 tỷ đồng (114%); vốn vay mới Ngân hàng CSXH trên 252 tỷ đồng, lũy kế đến nay tổng dư nợ hơn 960 tỷ đồng, có 6.572 lượt hộ CCB vay đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình; các cấp Hội có nhiều nỗ lực nhằm nâng cáo chất lượng tín dụng chính sách xã hội, giảm tỷ lệ nợ quá hạn từ 4,88% (năm 2017) xuống còn 1,11% (giảm 3,77%); giải quyết việc làm cho 20.216 lao động là hội viên và vợ, con hội viên CCB.

Đồng thời, các cấp Hội xây dựng quỹ “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Hùn xi măng, gạch, cất nhà luân phiên cho CCB” để hội viên có điều kiện đóng góp công sức, tiền của, hỗ trợ đồng đội nghèo biết cách làm ăn, tạo thêm thu nhập, xây dựng, sửa chữa nhà. Trong nhiệm kỳ đã xây 509 căn nhà cho hội viên đặc biệt khó khăn về nhà ở với số tiền 20,360 tỷ đồng; có 161 hộ hội viên tự cất nhà với tổng số tiền 6,440 tỷ đồng. Ngoài ra, có 854 hộ hội viên CCB và CCB được các cấp Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cất mới và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, hiến kế, tổ chức vận động hội viên và nhân dân tham gia 117.769 ngày công, phát quang 286,3km đường giao thông nông thôn, đắp đê bao chống lũ 71km, bắc mới và sửa chữa cầu 90 cây, làm mới 5.686 cột cờ, lắp trên 5.000 đèn chiếu sáng đường quê, tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; đảm nhiệm 79 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch đẹp” và đảm bảo an toàn giao thông, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu với tổng chiều dài 181km.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, các cấp Hội thành lập 106 tổ công tác phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác phòng, chống dịch, có 6.879 lượt hội viên trực tiếp tham gia các tổ tuần tra, chốt kiểm soát bảo vệ vùng xanh. Vận động, quyên góp vật chất, lương thực, thực phẩm…, quy ra tiền trên 3,1 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ 7.545 hộ khó khăn với giá trị trên 1,7 tỷ đồng và hơn 1,3 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu và phục vụ công tác phòng, chống dịch.

PV: Trong thành công toàn diện kể trên, đồng chí cho biết dấu ấn của nhiệm kỳ VI?

Đồng chí Lê Trung Hậu: Ấn tượng nhất là công tác giảm nghèo. Các cấp Hội rất nỗ lực trong lãnh đạo, vận động hội viên đề cao tinh thần tự lực tự cường, tích cực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Kế hoạch số 291/KH-CCB ngày 7-8-2019 của Hội CCB tỉnh bước đầu phát huy được hiệu quả. Cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tận dụng đất trống quanh nhà trồng các loại rau, củ, quả, chăn nuôi gà, vịt quy mô nhỏ, đạt kết quả tốt, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống hội viên. Từ lúc triển khai đến nay, có 97,76% hội viên có điều kiện đất đai, ao hồ tham gia, tổng thu nhập trên 48 tỷ đồng đồng (bình quân gần 1,2 triệu đồng/người/năm).

Các phong trào, mô hình thực hiện có hiệu quả góp phần nâng mức sống hộ hội viên đáng kể. Đầu nhiệm kỳ, hộ khá, giàu chiếm 54,65%, hộ cận nghèo 6,66% và hộ nghèo 6,29%. Hiện nay, có 57,92% hộ khá, giàu; 5,32% hộ cận nghèo và 1,22% (222 hộ) hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ đã xóa được 1.018 hộ nghèo (chiếm 5,07%), phấn đấu đến cuối năm 2022, xóa hết 222 hộ nghèo còn lại.

5 năm qua, có 10 tập thể được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua; 17 tập thể, 16 cá nhân được T.Ư Hội tặng Bằng khen; 23 tập thể, 72 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt Hội CCB được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 2025 và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối các đoàn thể năm 2021.

PV: Xin cảm ơn đồng chí và chúc Hội CCB tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Phương Nghi (thực hiện)