Đồng chí Phùng Khắc Đăng thay mặt Hội CCB Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của nhân dân Liên Xô, các cựu cố vấn, chuyên gia quân sự Liên Xô đã từng sát cánh với quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giới thiệu với đoàn về quá trình 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam, góp phần đáng kể vào sự ổn định chính trị, xã hội, xóa đỏi giảm nghèo, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; khắc phục di hại của chất độc da cam/đi-ô-xin của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Tại cuộc gặp, các CCB Liên Xô bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, trao đổi với những người đồng chí anh em đã từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến tranh. Các thành viên trong đoàn đều bày tỏ xúc động được trở lại Việt Nam và khẳng định, nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân các nước SNG ngày nay luôn kính trọng Quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng, khâm phục chiến thắng hào hùng của Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, tự hào về những thành tích mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Mong rằng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hội CCB các nước Nga, U-crai-na và Bê-la-rút và Hội CCB Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển.

PV