Đồng chí Khuất Việt Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Báo CCB Việt Nam.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thường trực T.Ư Hội triển khai Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 23-4-2022, đồng chí Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam có buổi làm việc với Tòa soạn Báo CCB Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Thực - Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Hội, Nguyễn Hải Đường - Phó Chánh văn phòng T.Ư Hội.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên  Báo CCB Việt Nam, Tổng biên tập Nguyễn Duy Tường báo cáo khái quát tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch công tác năm 2022 của Báo. Về nhiệm vụ chính trị trung tâm, Tổng biên tập nhấn mạnh trọng tâm công tác tuyên truyền trong năm của Báo là tiếp tục triển khai chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống”; phản ánh sinh động những hoạt động của Hội CCB Việt Nam nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực. Đồng thời tuyên truyền kịp thời Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 -2027... Song song với nâng cao chất lượng các ấn phẩm, Toà soạn chú trọng công tác tuyên truyền, phát hành để báo Hội đến được đồng đảo hội viên và bạn đọc nói chung. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, là xây dựng Tòa soạn vững mạnh, kết hợp xây dựng Chi bộ Báo vững mạnh toàn diện; chủ động cân đôi về tài chính, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xuất bản báo và ổn định, cải thiện đời sống cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Phó Chủ tịch Khuất Việt Dũng và đại diện các cơ quan T.Ư Hội đánh giá cao cố gắng của Tòa soạn trong hai năm qua đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ xuất bản báo, nâng cao chất lượng, uy tín cua báo Hội; xây dựng Tòa soạn, Chi bộ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Phó chủ tịch Hội nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của báo Hội năm 2022 rất nặng nề; đời sống kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19 còn khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan báo chí nói chung, đặc biệt là các tờ báo tự chủ về tài chính. Nhưng dù khó khăn đến mấy, Báo CCB Việt Nam vẫn luôn giữ đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích của báo Hội. Để “Tiếng nói của CCB Việt Nam” đến được đông đảo hội viên và bạn đọc cả nước, yêu cầu cán bộ, phóng viên của Báo không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghệ nghiệp, để nâng cao chất lượng của báo; tích cực năng động trong công tác phát hành. T.Ư Hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp Báo hoàn thành nhiệm vụ; mặt khác sẽ xem xét, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Hội đặt và đọc báo Hội, xem đây là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên.

Tin và ảnh: Hưng Nguyễn - Anh Hải