Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng rất phấn khởi, biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp hội, hội viên CCB tỉnh và khẳng định cuộc vận động là cơ hội để mọi cán bộ, hội viên học tập, nắm vững những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của Tư tưởng đạo đức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện trong toàn Hội, qua đó tạo ra phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội khác. Đây cũng là dịp để rèn luyện, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới tại địa phương. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các CCB tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hơn nữa trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, một di sản quý báu Người đã để lại cho hôm nay và mãi mãi về sau.

Mai Anh