Các CLB CQN hoạt động theo nguyên tắc “Tự nguyện, tự quản, tự lo kinh phí”, duy trì sinh hoạt ba tháng một lần. Được Hội CCB dìu dắt, các CLB CQN đã làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở. Các CLB CQN xã Gio Mỹ xây dựng quỹ nội bộ đạt bình quân 400.000đ/người, luân chuyển cho nhau làm ăn, nhanh chóng giảm số hộ nghèo. CQN Mai Văn Ngọ (thôn An Mỹ) xung phong ra bãi cát ven biển lập làng sinh thái, cải tạo 1,5 ha đất trồng lạc, dưa hấu, nuôi 15 con bò, 30 con lợn, thu lãi gần 50 triệu đồng/năm, lôi cuốn nhiều CQN và nhân dân làm theo. CLB CQN thôn Võ Xá (xã Trung Sơn) có 43 CQN xây dựng nguồn quỹ hơn 20 triệu đồng giúp nhau làm ăn, xoá hết hộ nghèo. Riêng Chủ nhiệm CLB Võ Mạnh Sáng, lập công ty khai thác cát sỏi, tạo việc làm ổn định và đóng bảo hiểm cho 20 lao động (có 10 CQN và con CCB).

Trên đây là hai CLB tiêu biểu và hai cá nhân điển hình trong hàng trăm CQN làm kinh tế giỏi ở huyện Gio Linh. Nhờ có CLB, nên các CQN tạo được sức mạnh tổng hợp, cùng nhau xóa nghèo, vươn lên làm giầu chính đáng. Cuộc sống gia đình khấm khá, các CQN càng tích cực tham gia hoạt động xã hội. Hiện có hơn 300 CQN đảm nhiệm các chức danh của Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương khen ngợi, đánh giá cao.

Thành Viên