Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Hồng Phong-Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam". Ảnh: Baonghean.vn

Chiều 5-9, tại Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Hồng Phong-Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam".

Tham dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An...

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao đẹp và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại hội thảo, gần 50 tham luận của những đồng chí lãnh đạo Đảng, đại diện các cơ quan và nhà khoa học ở các ban, ngành Trung ương đã tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Lê Hồng Phong trên nhiều nội dung: Ảnh hưởng của quê hương giàu truyền thống yêu nước, bất khuất góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, nhiệt huyết, hình thành chí khí cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong; đồng chí Lê Hồng Phong-nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Phong-người chiến sĩ cộng sản quốc tế; đồng chí Lê Hồng Phong-tấm gương tiêu biểu, cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản về sự kết hợp tinh thần yêu nước chân chính và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng.

Hội thảo cũng tập trung luận giải và làm rõ truyền thống tốt đẹp của quê hương Nghệ An, của dân tộc là môi trường nuôi dưỡng và góp phần hun đúc nên biết bao người con ưu tú của vùng đất "địa linh nhân kiệt", trong đó có đồng chí Lê Hồng Phong-một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, của phong trào cộng sản quốc tế. Đồng chí Lê Hồng Phong, với tài năng và nhân cách ngời sáng của mình đã để lại dấu ấn sâu đậm cho sự phát triển của phong trào cách mạng địa phương, là nguồn động lực để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An phấn đấu giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước qua các thời kỳ cách mạng.

TTXVN